آموزش نصب کاغذ دیواری

همانگونه که در مقاله ی قبلی گفتیم قصد داریم در این سایت و در مقالاتمان آموزش نصب کاغذ دیواری را بشما ارائه کنیم . البته لازم به ذکر است که در مقاله ی قبلی نیز متذکر شدیم خیلی بهتر است که نصب کاغذ دیواری توسط افراد خبره این کار صورت پذیرد.

در مقاله قبلی دو مرحله از مراحل نصب کاغذ دیواری را اموزش دادیم که شامل :

مرحله ی اول نصب کاغذ دیواری :

ابتدا باید زیرسازی کنید. یعنی اینکه اگر قبل از این سطح دیوار شما کاغذ دیواری بوده آنها را با دقت از دیوار جدا نموده و قسمتهای سخت تر را با استفاده از یک کاردک برای تمیز کردن آن اسفاده کنید.

مرحله ی دوم نصب کاغذ دیواری :

پس از اینکه موفق به انجام یک زیرسازی مناسب شدید چنانچه یک رول کامل و یا چندین رول کاغذ دیواری داشتید اندازه ی عمودی دیوار را گرفته و سپس با اندازه ی گیری دقیق تعداد رول هایی که باید برای آن فضا مصرف کرد را محاسبه و سپس به تعداد ردیف های لازم کاغذ دیواری را با احتساب چهار سانتی متر بلند تر برش بزنید.

نصب کاغذ دیواری,نصب کاغذ دیواری روی کاشی,نصب کاغذ دیواری آرایه,نصب کاغذ دیواری سه بعدی,نصب کاغذ دیواری روی رنگ روغن,نصب کاغذدیواری ارزان,نصب کاغذدیواری آپارات,نصب کاغذدیواری ویدیو,نصب کاغذدیواری ایرانی,نصب کاغذدیواری درشوشتر,

مرحله سوم نصب کاغذ دیواری ، چسب زنی :

بهتر است که برای اندازه گیری از یک خط کش و یا متر دقیق برای این کا راستفاده منید تا مقداری  کاغذ دیواری مورد نیاز را به درستی به دست بیاورید.د راین مرحله باید کاغذ دیواری ها را به اندازه ی مورد نظر برش زده و با استفاده از یک غلطک دانه دانه پشت هر کدامشان را چسب مخصوص بزنید.

نصب کاغذ دیواری,نصب کاغذ دیواری روی کاشی,نصب کاغذ دیواری آرایه,نصب کاغذ دیواری سه بعدی,نصب کاغذ دیواری روی رنگ روغن,نصب کاغذدیواری ارزان,نصب کاغذدیواری آپارات,نصب کاغذدیواری ویدیو,نصب کاغذدیواری ایرانی,نصب کاغذدیواری درشوشتر,

مرحله چهارم ، نصب کاغذ دیواری :

در این مرحله بهتر است یک نیروی کمکی در کنار خود داشته باشید. در این مرحله از نصب کاغذ دیواری با استفاده از یک چهارپایه یک نفر در بالا کاغذ رو دقیقا مماس با دیوار میکند و نفر دیوار کاغذ را بصورت عمودی و مستقیم کشیده و به پایین میکشاند و می چسباند.

نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری,نصب کاغذ دیواری روی کاشی,نصب کاغذ دیواری آرایه,نصب کاغذ دیواری سه بعدی,نصب کاغذ دیواری روی رنگ روغن,نصب کاغذدیواری ارزان,نصب کاغذدیواری آپارات,نصب کاغذدیواری ویدیو,نصب کاغذدیواری ایرانی,نصب کاغذدیواری درشوشتر,

در کارگاه کاغذ دیواری ما دیگر نیاز نیست نگران کیفیت کاغذ دیواری و نصب کاغذ دیواری باشد. با ما تماس بگیرید.

Pin It

ثبت دیدگاه